Gmina Goworowo

dziś jest: 28 marca 2017
Imieniny: Anieli, Renaty, Kastora
PŁOMYK GAZU W GOWOROWIE

ankieta druk do pobrania

poniedziałek, 27 Marzec 2017, 13:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2
TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI

 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2017/2018

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo określa Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.

      Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

 Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

04.04.2017 r.
– 18.04.2017 r.

 

04.05.2017 r.
– 17.05.2017 r.

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
20.04.2017 r.
do godz. 1300
18.05.2017 r.
do godz. 1300
3 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
21.04.2017 r.
– 26.04.2017 r.
19.05.2017 r.
– 24.05.2017 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017 r.
do godz. 1300
26.05.2017 r.
do godz. 1300

Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są określone w uchwale Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.

 1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
 • oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
 • istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów.
 • kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

  Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I  szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

04.04.2017 r.
– 18.04.2017 r.

 

04.05.2017 r.
– 17.05.2017 r.

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
20.04.2017 r.
do godz. 1300
18.05.2017 r.
do godz. 1300
3 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
21.04.2017r.
– 26.04.2017r.
19.05.2017 r.
– 24.05.2017 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017r.
do godz. 1300
26.05.2017 r.
do godz. 1300

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy  szkoły podstawowej, dla której Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w uchwale Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.) którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

 • rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek – 5 punktów;
 • wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;
 • kandydat jest objęty kształceniem specjalnym – 3 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 2 punkty;
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której złożył wniosek – 1 punkt.

          Wójt

Małgorzata Maria Kulesza

poniedziałek, 27 Marzec 2017, 09:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 4
PIT – 2016

poniedziałek, 27 Marzec 2017, 08:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
Materiały informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe – zobacz filmy i dowiedz się więcej!

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała zestaw filmów, przybliżający najważniejsze aspekty wyborów samorządowych. Wyjaśniamy, jak oddać ważny głos, jak głosy przeliczane są na mandaty i jak zgłaszać nieprawidłowości, które mogą się wydarzyć podczas aktu głosowania. Przypominamy, jakie zadania mają samorządy oraz jak działa system informatyczny, wspierający organy wyborcze.

Więcej informacji na stronie:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/20781_Wybory_samorzadowe_-_zobacz_filmy_i_dowiedz_sie_wiecej

piątek, 24 Marzec 2017, 09:59 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 7
Powitanie wiosny w Pasiekach

21 marca to kolejny wyjątkowy dzień w kalendarzu Roku Szkolnego, gdyż już tradycją Szkoły Podstawowej w Pasiekach stało się, by nadejście wiosny, której każdy oczekuje z niecierpliwością, obchodzić w niecodzienny, uroczysty sposób.

Program obchodów Dnia Wiosny został przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Tego dnia uczniowie poznali wiele ciekawostek na temat rozpoczynającej się pory roku, oraz usłyszeli o zwyczajach ludowych żegnania zimy a witania wiosny.  Nadejście nowej pory roku uczczono poprzez udział w zawodach sportowych i konkursach, gdzie dzieci rozwiązując wiosenne zagadki starały się wypaść jak najlepiej, co im się udało. Uczniowie uczestniczyli w kilkunastu konkurencjach a rywalizacja była bardzo zaciekła.

czwartek, 23 Marzec 2017, 08:50 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 12
APEL O BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

środa, 22 Marzec 2017, 14:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 8
OGŁOSZENIE O NABORZE

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE – Aktualizacja ogłoszenia z dnia 22.03.2017

środa, 22 Marzec 2017, 12:24 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
Kunin – Wiosna!

Wróbel:
Ile to się trzeba naćwierkać,
żeby przyszła wiosna…

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego pierwszy dzień wiosny jest bardzo wyczekiwany przez wszystkich ludzi, zwłaszcza w tym roku, kiedy za oknem deszcz… zimno… deszcz i … zimno.
21 marca witaliśmy pierwszy dzień wiosny. Już w wejściu do szkoły witały wszystkich panny wiosenki i częstowały cukierkami. W tle było słychać świergot ptaków, a w ogromnej donicy wyrosły wspaniałe krzaki z puszystymi kotkami. Na gałązkach można było dostrzec skrywające się wiosenne ptaki.

wtorek, 21 Marzec 2017, 19:22 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 16
Przygotuj się z nami na święta!

Jak przygotować się do świąt wielkanocnych?

Przedświątecznej krzątaninie nie musi towarzyszyć nerwowa atmosfera. Jeśli wszystko zaplanujesz i dobrze zorganizujesz, unikniesz stresu. To święto jak żadne kojarzy się z wielkimi porządkami. Trzeba wysprzątać całe mieszkanie i przygotować wiele tradycyjnych potraw. Nie można też zapomnieć o wysianiu owsa lub rzeżuchy w odpowiednim czasie, bo to przecież jeden z najważniejszych elementów wielkanocnych dekoracji. Ale trzeba też przygotować się duchowo.

Skorzystajcie z naszej oferty, aby ułatwić i uprzyjemnić ten świąteczny czas. Zapraszamy na rodzinne warsztaty wielkanocne, które odbędą się 1 kwietnia (sobota) w godz. 11-14 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.

Co można z nami zrobić?

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny przypomni symbolikę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Klubokawiarnia „Mamy.Dzieci” pokaże jak przygotować tradycyjną palmę.

Z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lipianki upieczecie najpyszniejsze babki i babeczki.

Koło Gospodyń Wiejskich z Ponikwi Dużej wykona razem z Wami zielone stroiki.

Razem z Kołem Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie pomalujecie jajka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie pokaże i nauczy jak w łatwy sposób ozdobić mieszkanie.

Klub Wolontariusza ma dla najmłodszych papierowe zwiastuny wiosny.

Młodzież z Lipianki przygotuje kartki świąteczne.

A co GOKSiR przygotuje?

Dowiecie się na miejscu!

Do zobaczenie w Lipiance :)

„Rodzinne warsztaty wielkanocne” realizowane są w ramach cyklu edukacyjnego GOKSiR w Goworowie pod hasłem „Polskie tradycje doroczne”.

wtorek, 21 Marzec 2017, 15:41 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 12
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej poszerzone o cały skład Rady .

Porządek posiedzenia

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

wtorek, 21 Marzec 2017, 12:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Strona 1 z 26612345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011